Kiir Krediit

Kiir Krediit

Õppelaen: Eesti riiklikult subsideeritud õppelaenud

Mis on õppelaen?

Õppelaen on Eesti riigi toetatud sooduslaen, mis aitab üliõpilastel katta oma õpingutega seotud kulusid. See hõlmab õppemaksu, elamiskulusid, õppematerjale ja muid vajalikke väljaminekuid. Õppelaen on eriti abiks tudengitele, kes vajavad lisafinantseerimist oma kõrghariduse omandamiseks, kuid kellel ei ole piisavalt sääste või kelle vanemad ei suuda neid toetada.

Õppelaenu tingimused ja eelised

 • Riigi tagatud: Laenu tagab Eesti riik, mis vähendab pankade riski ja võimaldab pakkuda soodsaid intressimäärasid.
 • Soodne intress: Võrreldes tavaliste kommertslaenudega on õppelaenu intressimäär oluliselt madalam, muutes selle väga soodsaks laenuvõimaluseks.
 • Pikk tagasimakseaeg: Õppelaenu peab tasuma tagasi pärast õpingute lõpetamist, kuid täist tagasimakset ei nõuta kohe. Tagasimakse ajakava on pikem võrreldes tavaliste laenudega, andes tudengitele aega oma karjääri alustamiseks ja sissetulekuallikate kindlustamiseks enne laenu täielikku tasumist.
 • Maksepuhkuste võimalus: Õppelaenu maksmist on võimalik peatada teatud tingimustel, näiteks lapsehoolduspuhkuse ajal, ajateenistuses või residentuuris õppimise ajal.
 • Laenu kustutamine: Õppelaen kustutatakse laenusaaja surma või töövõimetuks tunnistamise korral. Laen kustutatakse ka juhul, kui pärast laenu võtmist tuvastatakse laenusaaja alaealisel lapsel raske või sügav puue.
laen maksehäirega kuni 20000

Kes saab õppelaenu taotleda?

Õppelaenu saamiseks peab vastama järgmistele tingimustele:

 • Oled Eesti Vabariigi kodanik või pikaajalise elamisloa või alalise elamisõigusega isik.
 • Sul on õigus kõrgharidusele Eestis või välismaal.
 • Sinu õpingute nominaalpikkus on vähemalt 6 kuud.
 • Oled esitanud kõik nõutavad dokumendid ja täitnud pangas laenutaotluse.

Millised on õppelaenu taotlemise etapid?

 1. Tutvu tingimustega: Enne laenu taotlemist tutvu hoolikalt õppelaenu tingimustega, et olla kindel, kas see sobib sulle.
 2. Vali pank: Õppelaenu pakub mitmetesse eesti panka. Võrdle erinevate pankade intressimäärasid ja tingimusi, et leida endale soodsaim lahendus.
 3. Kogu vajalikud dokumendid: Koguge kokku kõik nõutavad dokumendid, näiteks sisseastumistõendid õppeasutusse, sissetulekutõendid ja käenduslepingu vajadusel.
 4. Taotle laenu: Esita laenutaotlus valitud panka. Laenutaotlust saab tavaliselt esitada nii pangakontoris kui ka interneti kaudu.
 5. Oota vastust: Pank hindab laenutaotlust ja annab teile teada oma otsuse. Vastuse saamiseks võib kuluda paar päeva kuni paar nädalat.
 6. Kirjuta leping: Kui laenutaotlus on heaks kiidetud, tuleb allkirjastada laenuleping. Loe leping hoolikalt läbi enne selle allkirjastamist.

Õppelaenu limiidid ja tagasimaksmine

 • Maksimumsumma: Õppelaenu maksimumsumma sõltub õppeasuselt ja õppekavalast. Tavaliselt on see kuni 3000 eurot ühe õppeaasta kohta.
 • Tagasimakse ajakava: Õppelaenu peab tasuma tagasi pärast õpingute lõpetamist või pooleise aasta jooksul pärast õpingute katkestamist. Tagasimakse ajakava koostab laenu andnud pank, kuid üldiselt peab laenu põhiosa tagasi maksma kahekordse nominaalse õppeaja jooksul, arvestades ka võimalikke maksepuhkusi.
 • Intress: Õppelaenu intress koosneb kahest komponendist: baasintressist ja Euriborist. Baasintress on pankade poolt määratud ja see on tavaliselt üsna madal, praegu 1,95%. Euribor on lühiajaline intressimäär, mille määrab kindlaks Euroopa Interpangalaine Turgude Liit. Õppelaenu kokkuintress arvutatakse Euribori 6-kuulise keskmise alusel pluss baasintressi.

Õppelaenu eelised ja kaalutlused

Eelised:

 • Soodsate intressimäärad võrreldes tavaliste laenudega
 • Riigi tagatud laen, mis vähendab riski
 • Pikk tagasimakseaeg, mis annab tudengitele aega end sisse seada
 • Maksepuhkuste võimalus teatud tingimustel
 • Laenu kustutamise võimalus erandlikudel juhtudel

Kaalutlused:

 • Õppelaen on laen, mida tuleb tagasi maksta
 • Laenukoormus võib mõjutada tulevikupläane ja rahalisi kohustusi
 • Laenu taotlemine vajab kindlat ajainvesteeringut ja dokumentide kogumist
 • Laenuvõimetus sõltub ka muudest teguritest nagu sissetulekud ja varad
laen maksehäirega kuni 20000

Kokkuvõte

Õppelaen on kasulik rahaline toetus üliõpilastele, kes vajavad abi oma õpingute finantseerimiseks. Kuid enne laenu võtmist tuleb hoolikalt läbi mõelda oma vajadused ja võimalused ning kaaluda nii eeliseid kui ka kaalutlusi. Kui otsustad õppelaenu taotleda, tutvu hoolikalt tingimustega, võrdle erinevate pankade pakkumisi ja valmistu vajalike dokumentidega. Õppelaen võib olla hea võimalus vähendada oma rahalist koormust õpingute ajal ja keskenduda täielikult hariduse omandamisele.